#sinsalporigual. En 2019, das 17 bandas que formaron o cartel secreto de San Simón, 5 estaban formadas só por mulleres e 6, mixtas, lideradas por elas. Das 43 persoas que formamos o equipo de produción, 22 somos mulleres e 21 homes.  

#sinsalediverso. Na variedade de estilos musicais programados (fusión de ritmos tradicionais ghaneses  con highlife, rock, pock, punk, folk, fado, electrónica, trip hop, jazz, soul), como na  pluralidade en canto identidade, xénero, procedencia (EUA, Brasil, Portugal, Reino Unido,  Ghana, Bélxica, Turquía, Portugal, España) , lingua ou relixión. 

#sinsalelocal. Intentando xerar un efecto positivo na contorna sexa contratando persoas de Redondela para traballar no festival, traballando con provedores cercanos en montaxe, gastronomía, etc, ou cooperando con entidades locais. 

#sinsalecircular. Co obxectivo de darlle novas vidas aos materiais, poñendo en marcha a experiencia dos pratos reutilizables ou recollendo os residuos de café para compostaxe. Ademais, recollida nos portos de pequenos aparellos electrónicos para a súa reutilización, con Revertia. 

#sinsalsenmalosfumes. Tanto na promoción do vehículo compartido como erradicando a mala costume de tirar as cabichas ao chan 

#sinsalsenplásticos. Ademais dos vasos reutilizables, introdución do plato reutilizable, cubertos e palliñas biodegradables e redución cartón entregado coas pizzas.