Sinsal SON Estrella Galicia: sostibilidade en anteriores edicións

O noso compromiso coa sostibilidade non é novo, senón que está na nosa orixe, é parte da nosa cultura e está presente no noso día a día. Proba disto son as diferentes actuacións que fumos implementando en edicións anteriores.

Ámbito medioambiental:

Minimización da contaminación acústica e lumínica ao tratarse dun
festival diurno.

Redución de residuos: emprego de vasos reutilizables, eliminación de
palliñas de plástico, retirada progresiva de botellas de auga.

Reutilización de materiais de sinalización e decoración.

Reutilización de materiais e carpas en escenarios.

Incorporación dun plan de reciclaxe.

Establecemento de zonas de fumadores e reparto de cinceiros portables.

Recollida selectiva de produtos hixiénicos en aseos.

Fomento de modos de mobilidade compartida.

Emprego dun vehículo eléctrico para desprazamentos na illa.

Redeseño de escenarios para minimizar o transporte de material á illa

Ámbito económico:

Fomento da comercialización, adquisición e consumo de produtos
locais.

Fomento do consumo responsable.

Colaboración con empresas locais.

Ámbito social:

Incorporación da igualdade de xénero dentro dos nosos principios e
valores.

Reunións con entidades colaboradoras para a identificación de retos e
boas prácticas en sostibilidade.

Cumprimento de normativa relativa á seguridade e saúde.

Facilitar a participación en familia.

Apoio ao consumo local.

Reparto de froita a todos os asistentes á última hora da xornada.

Reparto de excedentes de comida.